อาหารต้านเบาหวาน แนวธรรมชาติบำบัด

หนังสือ อาหารต้านเบาหวาน แนวธรรมชาติบำบัด

ข้อมูลจากสหพันธเ์บาหวานนานาชาติพบวา่ ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกเป็นคนป่วยชาวเอเชียในอัตรา 4 คนใน 5 คน ทั้งนี้มีต้นเหตุใหญ่จากวิถีชีวิต ตลอดจนการกินที่เปลี่ยนไป หนังสืออาหารต้านเบาหวานเล่มนี้รวมข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ทั้งการบริหารร่างกาย การทำโยคะกดจุด การปรับแนวทางการกินอาหาร รวมทั้งเรื่องราวของผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานและรักษาได้จริงด้วยวิถีธรรมชาติ

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดเบาหวานด้วยอาหาร โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน วิธีกินเพื่อป้องกันการเป็นโรคเบาหวานสำหรับคนที่ยังไม่เป็น และสำหรับคนที่เป็นแล้ว ก็ได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับโภชนาการบำบัดทั้งประเภทของอาหาร วิธีการกินที่เหมาะสม ที่จะช่วยควบคุมโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนอื่นๆ อาทิ โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

อาหารต้านเบาหวาน แนวธรรมชาติบำบัด

ISBN                              978-611-7016-07-3

BARCODE                     9786117016073

ขนาด                              24.0 x 17.0 ซม.

จำนวนหน้า                     160

ราคาปก

295 ฿

ราคาขาย

251 ฿

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop