พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะทวารวดี ศิลปะทักษิณ และศิลปะร่วมแบบเขมร

หนังสือ พระพุทธรูปและเทวรูป ศิลปะทวารวดี ศิลปะทักษิณและศิลปะร่วมแบบเขมร

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องพุทธศิลป์และเทวศิลป์ในสมัยศิลปะทวารวดี ศิลปะทักษิณ และศิลปะร่วมแบบเขมร โดยแต่ละยุคสมัยปรากฏพุทธลักษณะและเทวลักษณะของประติมากรรมแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของศิลปะที่ยุคสมัยนั้นๆ ได้รับมา เช่น การได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดีย หรือการถ่ายทอดอิทธิพลศิลปะให้แก่กันและกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ศิลปะทวารวดีสามารถแบ่งออกได้ ๓ สมัย คือ ทวารวดีตอนต้น องค์ประติมากรรมได้รับอิทธิพลจากอินเดียชัดเจน ทวารวดีตอนกลาง รูปเคารพเริ่มคลี่คลายผสมลักษณะของพื้นเมือง และทวารวดีตอนปลาย ประติมากรรมมีลักษณะเฉพาะของตน ศิลปะทักษิณหรือที่ทั่วไปรู้จักกันว่า ศิลปะศรีวิชัย เป็นศิลปะที่ได้รับอิมธิพลทั้งจากอินเดียและชวา (อินโดนีเซียปัจจุบัน)

พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะทวารวดี ศิลปะทักษิณ และศิลปะร่วมแบบเขมร

ISBN                              978-616-90706-9-6

BARCODE                     9786169070696

ขนาด                              17.00 x 24.00 ซม.

จำนวนหน้า                     184

ราคาปก

290 ฿

ราคาขาย

246 ฿

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop