ทรงพระผนวช (ปกแข็ง)

หนังสือทรงพระผนวช นำเสนอรายละเอียด และภาพเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งทรงพระผนวชไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่พระราชดำริในการที่จะเสด็จทรงพระผนวช ภาพบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และภาพในอิริยาบถที่สะท้อนให้เห็นพระเมตตาอันใหญ่หลวง อย่างหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสถึงพระราชดำริในการออกทรงพระผนวช ซึ่งขณะนั้นมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนรายละเอียด การเตรียมงานของฝ่ายต่างๆ ในการพระราชพิธีทรงพระผนวช จนลุถึงเหตุการณ์วันพระราชพิธีบรรพชาอุปสมบท นอกจากนี้ยังรวบรวมนำเอาธรรมะที่ทรงสดับขณะครองสมณเพศไว้อย่างครบถ้วน
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อครั้งทรงพระผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นภาพที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ได้รวบรวมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์

ทรงพระผนวช (ปกแข็ง)

ISBN                              978-616-7705-65-1

BARCODE                     9786167705651

ขนาด                              22.00 x 30.00 ซม.

จำนวนหน้า                     216

ราคาปก

999 ฿

ราคาขาย

749 ฿

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop