เครื่องปั้น ดินเผา

หนังสือ เครื่องปั้นดินเผา

หนังสือเครื่องปั้นดินเผาเล่มนี้ เป็นหนังสือของสำนักพิมพคติในเครือสำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก ที่นำเสนอเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผาไทยจากแหล่งเตาเผาต่างๆ แบ่งตามยุคสมัย ตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียง และวัฒนธรรมบ้านเก่า เครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ ศิลปะทวารวดี หริภุญชัย ศรีวิชัย เขมร หรือศิลปะลพบุรี และเครื่องสังคโลก ขณะที่ราชสำนักและชนชั้นสูงในสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์ นิยมเครื่องถ้วยเบญจรงค์ และเครื่องถ้วยลายน้ำทอง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเครื่องถ้วยจีน และล่วงเข้าสู่ปัจจุบันที่เป็นยุคของเครื่องปั้นดินเผาไทยร่วมสมัย หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในไทยอ่างครบสมบูรณ์

เครื่องปั้น ดินเผา

ISBN                              978-616-90706-1-0

BARCODE                     9786169070610

ขนาด                              17.00 x 24.00 ซม.

จำนวนหน้า                     400

ราคาปก

600 ฿

ราคาขาย

510 ฿

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop