ปางพระพุทธรูป

หนังสือ ปางพระพุทธรูป

การศึกษาประวัติพระศาสดาและประวัติความเป็นมาของศาสนา ถือว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำ หนังสือ ปางพระพุทธรูป เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นบทนำถึงความสำคัญและประวัติการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางต่างๆ ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปหนังสือเล่มนี้สวยงามและเปี่ยมคุณค่าในทางสาระธรรม

ปางพระพุทธรูป

ISBN                              974-7588-98-6

BARCODE                     9789747588989

ขนาด                              11.7 x 16.5 ซม.

จำนวนหน้า                     160

ราคาปก

150 ฿

ราคาขาย

75 ฿

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop