Bakery Q&A เบเกอรีขี้สงสัย

หนังสือ BAKERY Q&A เบเกอรีขี้สงสัย

“Bakery Q&A เบเกอรีขี้สงสัย” รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเบเกอรี นำเสนอในรูปแบบคำอธิบายและการตอบคำถามสำหรับปัญหาที่พบบ่อย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท บทที่ 1-2 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์สำคัญในครัวเบเกอรี ประกอบด้วยคำอธิบายถึงคุณสมบัติ การเลือกใช้ วิธีใช้ ตลอดจนการเก็บรักษา และตอบคำถามที่พบบ่อย เรียงลำดับไปตามหมวดหมู่ของของวัตถุดิบหรืออุปกรณ์นั้นๆ ในส่วนบทที่ 3-7 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับขนมแต่ละชนิด อาทิ เค้ก ขนมปัง พาย ทาร์ต เป็นต้น แต่ละบทประกอบด้วยข้อแนะนำการทำ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อขนมสุกออกจากเตา ทุกขั้นตอนอธิบายเรียงลำดับเสมือนการลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่าย และที่สำคัญคือมีส่วนตอบปัญหาที่พบบ่อยระหว่างทำขนม เพื่อเสริมความเข้าใจหรือใช้เป็นกรณีศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

เนื้อหาภายในเกี่ยวกับขนมแต่ละชนิด อาทิ เค้ก ขนมปัง พาย ทาร์ต เป็นต้น แต่ละบทประกอบด้วยข้อแนะนำการทำ เริ่มตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อขนมสุกออกจากเตา ทุกขั้นตอนอธิบายเรียงลำดับเสมือนลงมือทำจริงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่าย แถมท้ายด้วยส่วนตอบปัญหาที่พบบ่อยระหว่างทำขนม เพื่อเสริมความเข้าใจหรือใช้เป็นกรณีศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

Bakery Q&A เบเกอรีขี้สงสัย

ISBN                              978-616-284-568-0

BARCODE                     9786162845680

ขนาด                              15.00 x 19.00 ซม.

จำนวนหน้า                     156

ราคาปก

150 ฿

ราคาขาย

112 ฿

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop