BUSINESS POLICY

Business Policy

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ SANGDAD.COM เท่านั้น และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามเงื่อนไขการจัดส่ง เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งที่ Contact Us ทันทีก่อนรับสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่ Contact Us ทันที
กรุณาตรวจเช็กสินค้าทันทีเมื่อท่านได้รับสินค้า หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ Contact Us ทันที

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

กรณีเกิดความผิดพลาดจากทางบริษัท : หากสินค้าที่คุณได้รับไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้าชำรุด กรุณาติดต่อบริษัท ผ่านทางช่องทาง LINE AD : @SANGDAD เพื่อดำเนินขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ ทางเรายินดีจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าอีกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

กรณีเกิดความผิดพลาดจากทางลูกค้า : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แต่กรณีลูกสั่งสินค้าผิด ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าโดยลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างและค่าส่งคืนสินค้าที่สั่งผิดไปด้วยตนเอง

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop