Nonalcoholic Cocktails & Punch

In stock

หนังสือ Nonalcoholic Cocktails & Punch

ค็อกเทลไม่ผสมแอลกอฮอล์ (non-alcoholic cocktail) มักใช้ส่วนผสม เช่น ผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมเข้มข้น ฯลฯ ส่วนการผสมเครื่องดื่มนั้นมีหลายวิธี ทั้งเขย่า คน เท หรือแม้แต่การปั่น เครื่องดื่มเหล่านี้นิยมเสิร์ฟในแก้วค็อกเทล แก้วมาร์ตินี หรือแก้วที่มีรูปทรงอื่นๆ
พันช์ (punch) ลักษณะการผสมส่วนใหญ่ ใช้วิธีการเดียวกับการผสมค็อกเทล เพียงแต่ว่าจะเน้นที่รสชาติความสดของเนื้อผลไม้ โดยส่วนใหญ่พันช์จะนิยมผสมเนื้อผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำเชื่อมต่างๆ และอาจผสมแอลกอฮอล์หรือไม่ผสมก็ได้ จึงทำให้แตกต่างจากค็อกเทล

พิมพ์ครั้งที่
พิมพ์ครั้งที่ 1 / ธันวาคม 2554
ISBN
978-616-7016-81-8
Barcode
9786167016818
ขนาด
16.00 x 17.00 ซม.
จำนวนหน้า
120
ราคาขาย
139 บาท

SHARE

BOOKS , YOU MIGHT ALSO LIKE