Bakery Q&A เบเกอรีขี้สงสัย

In stock

รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเบเกอรี นำเสนอในรูปแบบคำอธิบายและการตอบคำถามในปัญหาที่พบบ่อย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท บทที่ 1-2 เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์สำคัญในครัวเบเกอรี ประกอบด้วยคำอธิบายถึงคุณสมบัติ การเลือกใช้ วิธีใช้ ตลอดจนการเก็บรักษา และตอบคำถามที่พบบ่อย เรียงลำดับไปตามหมวดหมู่ของวัตถุดิบหรืออุปกรณ์นั้นๆ
บทที่ 3-7 เกี่ยวกับขนมแต่ละชนิด อาทิ เค้ก ขนมปัง พาย ทาร์ต เป็นต้น แต่ละบทประกอบด้วยข้อแนะนำการทำ เริ่มตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อขนมสุกออกจากเตา ทุกขั้นตอนอธิบายเรียงลำดับเสมือนลงมือทำจริงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่าย แถมท้ายด้วยส่วนตอบปัญหาที่พบบ่อยระหว่างทำขนม เพื่อเสริมความเข้าใจหรือใช้เป็นกรณีศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

ชุดหนังสือ
พิมพ์ครั้งที่
พิมพ์ครั้งที่ 1 / ตุลาคม 2557
ISBN
978-616-284-568-0
Barcode
9786162845680
ขนาด
15.00 x 19.00 ซม.
จำนวนหน้า
156
ราคาปก
150 บาท
ราคาขาย
128 บาท

SHARE

BOOKS , YOU MIGHT ALSO LIKE